Velkommen til Grundejerforeningen Mejsevej.
Foreningen, som består af 40 parceller,
har til formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel udadtil som indadtil.

Ønskes yderligere information, er man velkommen til at kontakte grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Mejsevej